Buurtsportcoach Jesse & Marijke

Buurtsportcoaches

Het team van buurtsportcoaches in de gemeente Hattem bestaat uit Jesse en Marijke. 
De buurtsportcoaches zijn in dienst bij MFC de Marke. De buurtsportcoach is een bruggenbouwer tussen buurt, onderwijs en sport. Samen met scholen, sportverenigingen en instellingen werkt het team van buurtsportcoaches aan een gezonde en actieve leefstijl voor alle inwoners in de gemeente Hattem.

Taken

De buurtsportcoaches in Hattem organiseren activiteiten die erop gericht zijn om kinderen en senioren meer te laten bewegen en kennis te laten maken met verschillende sportactiviteiten en sportverenigingen die de gemeente Hattem rijk is.
Daarnaast zorgen wij voor een structurele verbinding tussen scholen, instellingen, sportverenigingen en buurten.

Samen staan we sterker!

Graag blijven wij als buurtsportcoaches op de hoogte van alle activiteiten rondom sport en gezondheid binnen de gemeente Hattem.
Kan uw school, sportvereniging, bedrijf of instelling ondersteuning gebruiken bij het organiseren van activiteiten?

Neem dan contact op met de buurtsportcoach, want samen staan we sterker!

Voor ondersteuning van de buurtsportcoaches kunt u contact opnemen met Jesse per mail  buurtsportcoach@mfcdemarke.nl of bel 038 44 32 888.

Naschools sportaanbod.

Het naschools sportaanbod laat kinderen op een laagdrempelige manier kennis maken met sport- en beweegactiviteiten.
Wil jij ook graag meedoen? Dat kan!

Kom dan:
Maandagmiddag          14.30 – 15.45u.     gymzaal  Spoorstraat.
Donderdagmiddag      14.30 – 16.00u.     gymzaal  De Hunze.
(met uitzondering van de schoolvakanties) 

contact