Kilk hier voor vordering van uw kind in het Leerlingvolgsysteem.


Na inloggen kunt u onder het mapje 'Lesresultaten' de vorderingen van uw kind inkijken.

contact